شرح پروژه

اولین مرکز برگزاری آزمون های آزمایشی ILETS  می باشد. تمامی آزمون های این مرکز از سوالان واقعی آزمون ILETS استفاده می شود.این مرکز بع شما این اطمینان را می دهد که در آزمون های آزمایشی این مرکز به دست می آورید همان نمره های خواهد بود که در آزمون واقعی بدست خواهید آورد. طراحی سایت آزمون آیلتس کیکا با افتخار توسط نوتریکا به اتمام رسید و تحویل کارفرما داده شد.

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
طراحی سایت آزمون آیلتس کیکا نام 11 یک 2015 تاریخ طراحی سایت شرکتیطراحی سایت فروشگاهی دسته بندی ها نوتریکا نویسنده
مشاهده سایت