شرح پروژه

زیبایی را جاذبه ای است که در آن خالق زیبایی ها رابا چشم دل میتوان به تماشا نشست . زیبایی دوستی شاید نهایت مطلوب و منظوری باشد که برای تکامل دنبال میشود در طول تاریخ بشر سعی داشته چیزی که خداوند به او ارزانی داشتد بیافزاید و پرداختن به تغییر شکل ظاهری و استفاده از رنگ های گونا گون در پوشش های مختلف و بهره گیری از زر و زیور و زیبا جلوه کردن بوده که این صفتی ست که در بشر به ودیعه گذاشته شده است . طراحی سایت مجموعه ی آموزشی اسعدی با افتخار توسط نوتریکا به اتمام رسید و تحویل کارفرما داده شد.

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
طراحی سایت مجموعه ی آموزشی اسعدی نام 11 یک 2015 تاریخ طراحی سایت شرکتی دسته بندی ها نوتریکا نویسنده
مشاهده سایت