شرح پروژه

هلدینگ تماشا در شش زمینه متفاوت فعالیت می نماید. طراحی سایت هلدینگ تماشا با افتخار توسط نوتریکا به اتمام رسید و تحویل کارفرما داده شد

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
طراحی سایت هلدینگ تماشا نام 11 چهار 2015 تاریخ طراحی سایت اختصاصیطراحی سایت شرکتی دسته بندی ها نوتریکا نویسنده
مشاهده سایت