شرح پروژه

پس از تکمیل لیست ۱۰۰۰ نفر از ثروتمندان و کارآفرینان ایران از بین این لیست هزار نفره ۱۱۱ نفر انتخاب میشود که در لیست ۱۱۱ قرار میگیرند. این تنها خلاصه ای از موضوع این سایت می باشد. طراحی پرتال خبری اقتصادی 111 با افتخار توسط نوتریکا به اتمام رسید.

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
طراحی پرتال خبری اقتصادی 111 نام 11 یک 2015 تاریخ طراحی سایت اختصاصی دسته بندی ها نوتریکا نویسنده
مشاهده سایت